Odzież bhp siedlce

BHP zakładu pracy

W celu ochrony pracownika na stanowisku wykreowano kodeks BHP (BHP – skrót od „Bezpieczeństwo i higiena pracy). Dbałość o to, by zakład realizował główne wymogi BHP leży w gestii chlebodawcy. Ma obowiązek on zadbaćo szkolenia swoich pracowników a także o to, żeby były one uzyskiwane na czas (niedostatek szkolenia BHP uniemożliwia pracownikowi przeprowadzanie swoich obowiązków, a w razie inspekcji na szefa zostałaby narzucona duża grzywna, gdyż nie ma on prawa dopuścić do pracy człowieka, który nie ma teraźniejszego a przy tym aktualnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Większe firmy z reguły mają swoich etatowych inspektorów BHP i to oni nadzorują, ażeby wszyscy zatrudnieni w firmie ludzie mieli bieżące i znaczące szkolenia. Dbają też o odzież BHP (na przykład uniformy, rękawice – jeśli styl pracy takowych wymaga, kaski, akcesoria ochraniające głowę, obuwie robocze wzmocnione metalowymi noskami w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa uszkodzenia stopy przez wózek widłowy lub paletę) i zabezpieczenia w postaci stoperów, nauszników a w dodatku wygłuszających słuchawek w miejscach o wzmożonym hałasie (na przykład opodal poniektórych maszyn wytwórczych). W gestii inspektora BHP leży także troska o drogi ewakuacyjne (powinny być drożne, niczym zablokowane i umożliwiające ewentualną skuteczną ewakuację w momencie zagrożenia, przykładowo pożaru) a także o dobrą ilość gaśnic rozmieszczonych w różnych punktach zakładu – zarówno kwestię ilości, jak i rozmieszczenia definiują odpowiednie kodeksy kodeksu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli nieoczekiwana zewnętrzna kontrola wykaże nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu pracy, do odpowiedzialności pociągnięty zostanie jego właściciel, nie zaś zatrudniony przez niego inspektor. Może on wyłącznie we własnym zakresie wysnuć konsekwencje służbowe względem osoby, która zaniedbała swoje obowiązki, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Kontrola może sprowadzić tymczasowe przerywanie pracy w zakładzie – w większości wypadków do momentu dostrojenia go do bieżących przepisów. Inspektor prowadzi też dokumentację odnośnie do wszystkich wypadków przy pracy, które zdarzyły się w danej firmie. Każdy przypadek wymaga powołania komisji powypadkowej, która sporządzi odpowiedni raport wzbogacony o zeznania świadków zdarzenia. Niewielkie zakłady sporadycznie decydują się na zaangażowanie etatowego speca, dlatego, że jest to dla nich nieopłacalne. Mogą oni tymczasem skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która da całościową obsługę firmy w zakresie bezpieczeństwa a także higieny pracy. W skład ich usług wnikają też okresowe szkolenia dla pracowników.